DO POBRANIA

KARTA KWALIFIKACYJNA
WYDRUKOWANĄ, WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ DOSTARCZAMY W DNIU WYJAZDU NA ZBIÓRKĘ
NIEZBĘDNIK KOLONISTY
PRZYDATNA LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY DO ZABRANIA NA WYJAZD
REGULAMIN
ZAPOZNAJ SIĘ Z REULAMINEM WYJAZDÓW, PODIS AKCEPTUJĄCY REGULAMIN SKŁADASZ NA KARCIE KWALIFIKACYJNEJ