KARTA KWALIFIKACYJNA

Skąd mogę pobrać kartę kwalifikacyjną?

Aby pobrać kartę kwalifikacyjną, należy wejść w zakładkę – Dla rodziców, a potem – Do pobrania i klikamy w plik.

Do kiedy należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną?

Można przed samym wyjazdem – należy pamiętać o komplecie podpisów, żeby uniknąć uzupełniania kart na miejscu zbiórki. Jednak w każdym przypadku dobrze jest dostarczyć kartę jak najwcześniej.

Jak dostarczyć karty kwalifikacyjne?

Najlepiej dostarczyć do siedziby organizatora na adres:

Dawid Pokwiczał – Stowarzyszenie Ekspedycja
ul. Korczaka 6/26
32-300 Olkusz

lub

ul.ŚLICZNA 30B/131, 
31-444 Kraków

lub mailowo na adres: ekspedycja@interia.eu

Mamy wtedy możliwość zweryfikowania, czy karta została wypełniona prawidłowo, a to pozwala uniknąć później wielu problemów.

Czy mogę wysłać kartę kwalifikacyjną drogą elektroniczną?

Tak, ale oryginał oddaje się najpóźniej na miejscu zbiórki przed wyjazdem.

Czy kartę wypełniania lekarz?

Od 2009r kart nie muszą wypełniać lekarze. Można dołączyć kserokopię książeczki zdrowia dziecka.

O czym pamiętamy wypełniając kartę kwalifikacyjną?

Czytamy uważnie wszystkie informacje, które znajdują się na karcie i podpisać wszędzie tam gdzie wymagany jest podpis. Na ostatniej stronie karty jest również podpis uczestnika. Ostatnia strona karty kwalifikacyjnej wypełniana jest wyłącznie przez kierownika kolonii/zimowiska i wychowawcę dziecka podczas wypoczynku, a nie przez wychowawcę klasy.