KARTA KWALIFIKACYJNA

Skąd mogę pobrać kartę kwalifikacyjną?

Aby pobrać kartę kwalifikacyjną, należy wejść w zakładkę – STREFA RODZICÓW, a potem – DO POBRANIA lub z zakładki poniżej tekstu.

Do kiedy i gdzie należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną?

ZBIÓRKA przed wyjazdem – należy pamiętać o komplecie podpisów, żeby uniknąć uzupełniania kart na miejscu zbiórki.

Czy mogę wysłać kartę kwalifikacyjną drogą elektroniczną?

Tak, ale oryginał oddaje się najpóźniej na miejscu zbiórki przed wyjazdem.

Czy kartę wypełniania lekarz?

Od 2009r kart nie muszą wypełniać lekarze. Można dołączyć kserokopię książeczki zdrowia dziecka.

O czym pamiętamy wypełniając kartę kwalifikacyjną?

Czytamy uważnie wszystkie informacje, które znajdują się na karcie i podpisać wszędzie tam gdzie wymagany jest podpis. Na ostatniej stronie karty jest również podpis uczestnika. Ostatnia strona karty kwalifikacyjnej wypełniana jest wyłącznie przez kierownika kolonii/zimowiska i wychowawcę dziecka podczas wypoczynku, a nie przez wychowawcę klasy.

KARTA KWALIFIKACYJNA
WYDRUKOWANĄ, WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ DOSTARCZAMY W DNIU WYJAZDU NA ZBIÓRKĘ